Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г - РЗИ

Posted by Someone 2021.08.30 20:46  •  Comments (64)  • 

КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ Начало РЗИ- СО СТРУКТУРА КОНКУРСИ КОНТАКТИ ПРИЕМНО ВРЕМЕ Достъп до информация ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ СЕРТИФИКАТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ Административно обслужване ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ Медицински дейности ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ЛЗ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ РКМЕ АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЛКК СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ Обществено здраве ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Надзор на заразните болести ИМУНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Профилактика на болестите АКТУАЛНА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ИЗБЕРЕТЕ ЗДРАВЕТО СВЕТОВНИ ДНИ НА ЗДРАВЕТО НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ДОКЛАДИ Начало > Профилактика на болестите > Национални и регионални програми > Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г >

Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г

Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниската физическа активност причиняват сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания и хронични белодробни болести Национална програмаза превенция на хроничните незаразни болести Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години Здравословно хранене Солта ползи и вреди за здравето Спри и се прегледай Митове и факти за наргилето Седмичен бюлетин Регистри Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Софийска област Лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Регистър на обектите за бутилиране на води Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина Информационни системи ИСКМЕ Формуляри и бланки (образци) Образци за обекти с обществено предназначение Образци за аптеки и лекарствени продукти Образци за лабораторни изследвания Образци за лечебни заведения Други образци Профил на купувача Архив Процедури по ЗОП Ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица Вътрешен конкурентен избор Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП Становища на АОП Полезни връзки М3 НЦОЗА НЦЗПБ НЦРРЗ ИАМН БЛС КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПОРТАЛ ЗА Е-ВРЪЧВАНЕ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ WHO

Други дейности

Политика за поверителност

РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА COVID-19

02/ 807 87 59
РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
08:30 17:00

Често задавани въпроси относно въведените противоепидемични мерки Въпроси и отговори
Антикорупция

Ако сте станали свидетел на корупция в сферата на здравеопазването и желаете да подадете сигнал, може да го направите:

– на горещ телефон (+359 2) 995 1262

чрез формата за сигнал на интернет страницата на РЗИ – СО

чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването

чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален съвет по антикорупционни политики

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Тютюнопушене

телефон за сигнали за тютюнопушене: (+359 2) 807 8751

Национална линия за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323 Copyright © 2021 РЗИ