Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 - Столична РЗИ

Posted by Someone 2021.08.30 20:46  •  Comments (64)  • 

понеделник, 30 август 2021, 18:46 Начало Контакти Подай сигнал Версия за хора с увреждания Language български English Меню Столична РЗИ Внедряване на CAF Организационна структура Контакти Кабинети РКМЕ и ТЕЛК Конкурси Достъп до информация Достъп до обществена информация Сертификати и декларации Планове и отчети Защита на личните данни Антикорупция Административно обслужване Нормативни документи Лечебни заведения ЛЗ за извънболнична помощ Международна класификация на болестите 10 Лекарска консултативна комисия Здравен контрол Продукти и стоки със значение за здравето на човека Дейности със значение за здравето на човека Фактори на жизнената среда Промоция и профилактика Имунизации Деца до 7 години Ученици Психично здраве Зависимости ХИВ/СПИН Болести Здравно - информационни материали Световни здравни дни Справки Новини Програми Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 Специализирани обучения за териториалната администрация Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 Въпроси и отговори Контакти Електронни Услуги Столична РЗИ Внедряване на CAF Организационна структура Контакти Кабинети РКМЕ и ТЕЛК Конкурси Достъп до информация Достъп до обществена информация Сертификати и декларации Планове и отчети Защита на личните данни Антикорупция Административно обслужване Нормативни документи Лечебни заведения ЛЗ за извънболнична помощ Международна класификация на болестите 10 Лекарска консултативна комисия Здравен контрол Продукти и стоки със значение за здравето на човека Дейности със значение за здравето на човека Фактори на жизнената среда Промоция и профилактика Имунизации Деца до 7 години Ученици Психично здраве Зависимости ХИВ/СПИН Болести Здравно - информационни материали Световни здравни дни Справки Новини Програми Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 Специализирани обучения за териториалната администрация Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 Въпроси и отговори Контакти Електронни Услуги

Седмична справка

Регистри

Формуляри и бланки

Профил на купувача

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020

A- A+ Начало Програми Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020

Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниската физическа активност причиняват сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания и хронични белодробни болести

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80 % от смъртните случаи в България.

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболяемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот, така и дейностите по националните програми.

За да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот, чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията, от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност, Министерският съвет, с Решение № 538 от 12.09.2013 г., прие Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Цел на програмата е и постигането на широка обществената информираност относно хронични незаразни болести и поведенческите, биологични и психосоциални рискови фактори, водещи до тях.

Целевите групи на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г са кърмачета, деца и млади хора до 29-годишна възраст, жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, население в трудоспособна възраст, възрастни и стари хора, медицински специалисти и асоциирани медицински специалисти/здравни професионалисти, немедицински специалисти и партньори.

Информирайте се как да ограничите рисковите за здравето фактори, чрез приложените информационни материали по следните теми:

„Солта ползи и вреди за здравето“; „Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“; „Спри и се прегледай“.

Здравно-образователни материали:

Солта - полза и вреди ; Вредата от употреба на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол ; Препоръки за здравословно хранене на населението над 18 години в Република България; Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години; Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести .

Полезни връзки

Национален център по обществено здраве и анализи Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Административен регистър Министерство на здравеопазването Национален осигурителен институт Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците - София Български лекарски съюз (БЛС) Комисия по здравеопазването Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) COVID - 19 Единен информационен портал Контакти Условия за ползване Местоположение

© 2021 Столична РЗИ

Изработенo от StudioWEB.BG