Превенция на хроничните незаразни болести

Posted by Someone 2021.08.30 20:46  •  Comments (64)  • 

Министерство на здравеопазването

Национален център по

обществено здраве и анализи

Кариери Профил на купувача Обществени поръчки Пазарни проучвания и консултации Обяви за търгове Предложения за сключване на договори Архив – обществени поръчки Български English

Меню

За нас Кои сме ние Научен съвет Нормативна база Вътрешна структура Ръководство Дирекция Обществено здраве и здравен риск Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите Дирекция Аналитични и лабораторни дейности Дирекция Психично здраве и превенция на зависимости Дирекция Класификационни системи, стандарти и иновации Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване Дoклади за дейността Контакти Kонтакти Достъп до обществена информация Aнтикорупция Администрация Полезни връзки Защита на личните данни Информация В медиите Актуално Здравно-информационни материали Основни дейности Научна дейност Национални планове и програми Доклади и анализи Международна дейност Акредитирани центрове ИЦ Здраве ОК Екзакт Конкурси и процедури по ЗРАСРБ Нормативни документи Процедури за придобиване на научна степен „Доктор Процедури за академични длъжности Koнкурси за академични длъжности Портал на докторанта Учебна дейност и курсове за СДО Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ Комисия по редки заболявания Услуги Статистически здравни данни Оперативни данни Годишни данни Международни данни Издания на НЦОЗА Българско списание за обществено здраве Списание „Здраве и безопасност при работа" Справочник „Здравеопазване" Ръководства Други издания Бюлетини на НЦОЗА

Превенция на хроничните незаразни болести

Начало Основни дейности Национални планове и програми

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2021-2025)

Координатор за НЦОЗА: проф. д-р Пламен Димитров, дм
тел. +3592 8056 420 ; e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

С решение № 552 от 28.07.2021 г. Министерският съвет на Р България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет (НПС), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. НПС включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МРРБ, МИ, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др. Приоритетни болести и състояния за интервенционните дейности в рамките са програмата са: сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет, хронични белодробни болести.

Целите в областта на превенцията на ХНБ до 2025 г. в средносрочен план са свързани със задържане на нивата за показателите (в сравнение с базовите данни от 2020) за заболеваемост, инвалидизация, смъртност, честота на разпространение на рисковите фактори.

В дългосрочен план целите (в сравнение с базовите данни от 2020) са:

Сърдечносъдови заболявания:

а) Намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето с 5%.

б) Намаляване на смъртността от мозъчно-съдова болест с 5%.

в) Намаляване честотата на артериалната хипертонията във възрастовата група 25-64 г. с 5%.

г) Намаляване на преждевременната смъртност (смъртност преди 65-год. възраст) от сърдечносъдови заболявания с 10%.

д) намаляване на заболеваемостта от сърдечна недостатъчност с 10%.

е) намаляване на смъртността от сърдечна недостатъчност с 5%.

Злокачествени новообразувания:

а) Намаляване на заболяемостта от злокачествени новообразувания.

б) Увеличаване с 30% на случаите със злокачествени новообразувания, открити чрез преглед или скринингово изследване при локализациите, подлежащи на скрининг (рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на дебелото и правото черво).

в) Намаляване с 30% на случаите с напреднало злокачествено новообразувание при локализациите, подлежащи на скрининг (рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на дебелото и правото черво).

г) Стациониране на смъртността от злокачествени новообразувания.

Хронични болести на дихателната система:

Хронична обструктивна белодробна болест

а) Намаляване на смъртността от ХОББ с 5%.

б) Намаляване на процента на пациенти с ХОББ, които са с ограничения в ежедневните дейности поради заболяването.

в) Намаляване честотата на екзацербациите/хоспитализациите посредством имунизации с противогрипни и пневмококови ваксини.

Подобрение на грижите за пациентите с астма и на пациентските резултати

а) Постигане на добър контрол на симптомите на бронхиална астма и нормално ниво на физическа активност

б) Минимализиране на риска за свързана с астмата смъртност, екзацербации, персистирараща лимитация на въздушния дебит и странични явления.

Ранно откриване и лечение на идиопатична белодробна фиброза и прогресиращи фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания

а) Намаляване на годишния спад на белодробната функция

б) Намаляване на смъртността

Диабет тип 2

а) Относително намаляване на болестността/разпространението на диабет тип 2 сред лицата на възраст над 25 години с 10%.

б) Намаляване на честотата на острите и хронични усложнения на диабет тип 2.

в) Стациониране на инвалидизацията от диабет тип 2.

 

С цялата програма можете да се запознаете тук

За нас
Кои сме ние Научен съвет Нормативна база Вътрешна структура Ръководство Дирекция Обществено здраве и здравен риск Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите Дирекция Аналитични и лабораторни дейности Дирекция Психично здраве и превенция на зависимости Дирекция Класификационни системи, стандарти и иновации Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване Дoклади за дейността
Контакти
Kонтакти Достъп до обществена информация Aнтикорупция Администрация Полезни връзки Защита на личните данни
Информация
В медиите Актуално Здравно-информационни материали
Основни дейности
Научна дейност Национални планове и програми Доклади и анализи Международна дейност Акредитирани центрове ИЦ Здраве ОК Екзакт Конкурси и процедури по ЗРАСРБ Нормативни документи Процедури за придобиване на научна степен „Доктор Процедури за академични длъжности Koнкурси за академични длъжности Портал на докторанта Учебна дейност и курсове за СДО Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ Комисия по редки заболявания Услуги
Статистически здравни данни
Оперативни данни Годишни данни Международни данни
Издания на НЦОЗА
Българско списание за обществено здраве Списание „Здраве и безопасност при работа" Справочник „Здравеопазване" Ръководства Други издания Бюлетини на НЦОЗА Карта на сайта Бисквитки Условия за използване Поверителност

© 2021 Национален център по обществено здраве и анализи

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР: ЕХPOZY CORE | ИЗРАБОТКА: SW